WRO2021

logo_WRO_2021_PowerBots-outline

Národné kolo Slovenska WRO v roku 2021 sa uskutoční online

kontakt

ING. Zoltán Hanesz
Phone : +421 903 650 120
Email: wro.slovakia@gmail.com