WRO2020

Téma súťaže WRO 2020:
KlimatickÍ ZÁCHRANÁRI

všeobecné informácie

KATEGÓRIA REGULAR

WEDO

max. 10 rokov

ELEMENTARY

menej ako 12 rokov

JUNIOR

12 - 15 rokov

SENIOR

16 - 19 rokov

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

WEDO PRAVIDLÁ

ZÁCHRANA LESNÉHO POŽIARU

ELEMENTARY
PRAVIDLÁ

Víchrica

JUNIOR
PRAVIDLÁ

Snehová búrka

SENIOR
PRAVIDLÁ

Stúpajúca hladina

Etický kódex & Hlavné zásady WRO

kontakt

Angelika Hanesz
Zoltán Hanesz
Phone : +421 903 650 120
Email: wro.slovakia@gmail.com