WRO2020

climate squad logo

Milí nadšenci robotiky,

vzhľadom na aktuálnu situáciu a avizované opatrenia v súvislosti s 2. vlnou pandémie Vám oznamujeme, že

Majstrovstvá Slovenska World Robot Olympiad sa, žiaľ, v danom termíne 21. októbra 2020 v Košiciach neuskutočnia.

Ak sa situácia zlepší, súťaž sa uskutoční v náhradnom termíne, o tom Vás budeme informovať.

kontakt

ING. Zoltán Hanesz
Phone : +421 903 650 120
Email: wro.slovakia@gmail.com