WRO 2021 - Kategória Regular

Slovenské národné finále WRO 2021 sa skončilo. Ak si chcete pozrieť konečné výsledky, pozrite si záverečné video.

WEDO

max. 10 rokov

ELEMENTARY

menej ako 12 rokov

JUNIOR

12 - 15 rokov

SENIOR

15-20 rokov

Robotika je vynikajúcou platformou na výuku schopností potrebných v 21. storočí. Riešenie robotických úloh má motivačný a inovatívny vplyv na študentov, rozvíja ich kreativitu a schopnosti pre riešenie problémov. Je to z toho dôvodu, že robotika sa dotýka obsahu viacerých súčasných školských predmetov a študenti sú nútení učiť sa a aplikovať znalosti vedy, technológií, inžinierstva, matematiky a samotného programovania.

Najprínosnejšou časťou navrhovania a stavania robotov je zábavná atmosféra, ktorá vzniká tým, že členovia tímu spoločne vytvárajú vlastné riešenia počas týchto aktivít. Študenti spolupracujú s trénermi (koučmi), ktorí ich usmerňujú na ceste bádania, no svojimi neúspechmi a víťazstvami musia prejsť sami. Študenti majú úžitok z inšpiratívneho prostredia, vďaka čomu si osvoja nové vedomosti prirodzeným spôsobom.

Na konci dňa po férovej súťaži, si môžu študenti povedať, že zo seba vydali to najlepšie, niečo nového sa naučili a hlavne, že popri tom sa aj zabavili.

Pravidlá registrácie

ONLINE PRAVIDLÁ

WEDO PRAVIDLÁ

ZÁCHRANA LESNÉHO POŽIARU

ELEMENTARY
PRAVIDLÁ

VÍCHRICA

JUNIOR
PRAVIDLÁ

SNEHOVÁ BÚRKA

SENIOR
PRAVIDLÁ

STÚPAJÚCA HLADINA

ETICKÝ KÓDEX & HLAVNÉ ZÁSADY WRO

DÔLEŽITÉ TERMÍNY, INFORMÁCIE

Termín registrácie do

Zmena termínu registrácie!!!!
Termín registrácie do: 15. 05. 2021.

Registračný poplatok

20 Eur / tím

Online termín odovzdania

Termín odovzdania základných súťažných úloh Base Challenge: 11.06.2021.
Flash Challenge: 12-17.06.2021.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

WEDO PRAVIDLÁ

ELEMENTARY PRAVIDLÁ​

JUNIOR PRAVIDLÁ​

SENIOR PRAVIDLÁ​

Ako odoslať svoje video?

Partneri

kontakt

ING. Zoltán Hanesz
Phone : +421 903 650 120
Email: wro.slovakia@gmail.com