Etický kódex
& Hlavné zásady WRO

Etický kódex

“Nie to je hlavné či vyhráš alebo nie, ale to koľko nových zručností a poznatkov si so sebou zoberieš.”

Zúčastňujeme sa súťaže.
Chceme vyhrať.Chceme sa niečo nového naučiť.
A taktiež sa aj baviť.

Hráme fér.
MY navrhujeme svojho vlastného robota a MY píšeme vlastný program.
Nie je férové, ak to namiesto nás robí niekto iný.

Rozvíjame sa len keď to robíme sami.
Náš tréner nám radí a nás sprevádza.
A inšpirujú nás aj ostatní.

Ale náš tréner nesmie za nás pracovať.
A nekopírujeme robota alebo softvér od niekoho to nie.
Používame vzorovové riešenia na skonštruovania a programovanie nášho robota.

Niekedy neuspejeme, ale to je OK.
Originálne nápady pochádzajú z neúspechov.
Víťazstvo je úžasná vec ale chyby sú súčasťou našej cesty.

Hlavné zásady WRO

Sme si vedomí, že súťaž ovykle znamená to, že všetci zúčastnení sa chcú stať víťazmi. Toto sa týka členov tímu, trénerov, rodičov a taktiež aj jednotlivých krajín. V tomto chybu nevidíme, pokiaľ sú hlavné zásady WRO dodržané.

Tieto zásady WRO sú:

  • Tímy sú podporované, aby osvojili a objavili nové zručností popri spoločnej zábave.
  • Tréneri, mentori a rodičia sú tu od toho, aby tím sprevádzali a mu radili, nie preto, aby za tím pracovali.
  • Účasť a získavanie nových vedomostí sú dôležitejšie ako výhra.
Čo sa smie a čo sa nesmie vo WRO?

SMIE SA

Pre všetky súťaže                   

Informácie hľadáme na internete a zdieľame naše nápady s ostatnými. Učíme sa zo vzorových príkladov a používame to, čo sme sa naučili pri zostrojení nášho robota. (hardvér a/alebo softvér)
Náš tréner/mentor/rodič nám radí v rôznych spôsoboch a metódach programovania.
Náš tréner/mentor/rodič nám ukáže a poradí rôzne spôsoby stavania vecí.
Náš tréner/mentor/rodič nás nechá hľadať spôsoby ako samostatne pracovať v prípade, že nám niečo nevyjde.
Náš tréner/mentor/rodič nás nechá sa postarať o veci a súťažiť samostatne v deň súťaže.
Chceme vyhrať súťaž, ale bez podvádzania alebo bez toho, aby za nás pracoval niekto iný.
Kategória Regular
Snažíme sa vymyslieť a prísť na riešenie pravidla prekvapenia sami, lebo ovládame všetky základy a vieme prísť na riešenie ako tím.

NESMIE SA

Pre všetky súťaže

Riešenie kúpime online alebo použijeme priamú kópiu cudzieho riešenia.
Toto riešenie použijeme v súťaži. (hardvér a/alebo softvér)
Náš tréner/mentor/rodič  naprogramuje softvér (alebo jeho časti) za nás.
Náš tréner/mentor/rodič  postaví robota (alebo jeho časti) za nás.
Náš tréner/mentor/rodič opraví za nás chyby a spojazdní niečo ak to nefunguje.
Náš tréner/mentor/rodič diskutuje o pravidlách a rozhodnutiach s rozhodcami v dňa súťaže.
Chceme vyhrať súťaž a nezáleží nám na tom, ako.

Kategória Regular

Náš tréner/mentor/rodič nám dáva inštrukcie ako zapracovať pravidlo prekvapenia do náho riešenia po jeho vyhlásení.