KATEGÓRIA REGULAR

WEDO

max. 10 rokov

ELEMENTARY

menej ako 12 rokov

JUNIOR

12 - 15 rokov

SENIOR

16 - 19 rokov

REGULAR PRAVIDLÁ

Národné kolo Slovenska WRO v roku 2021 sa uskutoční online.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

WEDO PRAVIDLÁ

ZÁCHRANA LESNÉHO POŽIARU

ELEMENTARY
PRAVIDLÁ

VÍCHRICA

JUNIOR
PRAVIDLÁ

SNEHOVÁ BÚRKA

SENIOR
PRAVIDLÁ

STÚPAJÚCA HLADINA

ETICKÝ KÓDEX & HLAVNÉ ZÁSADY WRO