WRO všeobecne

Definícia: Tímy a Tréneri

Definícia tímu

 • Súťaže vo WRO sú založené na tímoch tvorených z dvoch (2) alebo troch (3) členov. 
 • Každému tímu pomáha tréner. 
 • Jeden (1) tréner a jeden (1) člen tímu nie je považovaný za tím a tým pádom sa nemôže zúčastniť súťaže.

 

Definícia trénera

 • Minimálny vek trénera na medzinárodnej súťaže WRO je 18 rokov.
 • Tréner môže pracovať s viac ako jedným tímom.
 • Tréneri mentorujú tím počas prípravného času, usmerňujú ich k nájdeniu správneho riešenia.
 • Tréneri smú poskytovať členom tímu rady a pomoc pred súťažou, toto avšak neznamená, že tréneri majú pracovať namiesto súťažiacich.
 • Počas súťaže, vrátane medzinárodných kôl WRO, všetok práce a prípravy musí byť vykonaná samotnými študentmi.
 • Tréneri nesmú vstúpiť do súťažného kurtu pre riadenie alebo vedenie tímu počas súťaže, smú tam vstúpiť jedine počas koučovacieho času.

Definície vekových kategórií, súťaženie s rovesníkmi

Našim cieľom v rámci súťaže WRO je zaujať študentov rôznych vekových skupín. Preto poskytujeme naše súťaže na platformách, ktoré ponúkajú zážitky plné zábavy a výziev.

Je to taktiež dôvod, prečo sme rozdelili dve z našich kategórií do viacerých vekových skupín. V kategórií Regular, každá veková skupina má za úlohu riešit rôzne úlohy. V kategórií Open, výzva je rovnaká pre všetkých súťažiacich (okrem WeDo), ale sú hodnotení vo svojich vekových kategóriách.

Poznámka:
Spomínané vekové skupiny vyjadrujú vek účastníka v roku súťaže a nie v deň súťaže. Pre účasť na medzinárodnom kole WRO je prísne dodržiavané to, aby súťažiaci neboli starší počas roku súťaže ako sa udáva vo danej vekovej skupine. Príklad: Súťažiaci ktorý je ešte stále 12 rokov starý počas behu finále WRO v Novembri, ale v Decembri dovŕši 13 rokov, nemôže súťažiť v kategórií Elementary.

Vekové skupiny Regular & Open kategórií

WeDo

Súťažiaci max 10 rokov starí v roku súťaže

Elementary

Súťažiaci max 12 rokov starí v roku súťaže 

Junior

Súťažiaci max 13 –15 rokov starí v roku súťaže 

Senior

Súťažiaci max 16 –19 rokov starí v roku súťaže 

Vysvetlenie pre vekové skupiny pre sezónu 2020

Vekové kategórie

Vek

Max. vek v roku súťaže

Sezóna 2020 – narodení v rokoch

WeDo

max. 10 rokov

10

2010 alebo neskôr

Elementary

max. 12  rokov

12

2008  alebo neskôr

Junior

13 – 15  rokov

15

2005 – 2007

Senior

16 – 19  rokov

19

2001 – 2004

Kategória regular

Súťaž v kategórii Regular je založená na výzvach. Tím musí navrhnúť, skonštruovať a naprogramovať svojich robotov aby vyriešili isté úlohy na hracom poli. Body sú udelené za splnené úlohy.

Charakteristika kategórie regular

Štyri vekové kategórie:
– WeDo (do 10 rokov), viď. Informácie nižšie
– Elementary (do 12 rokov)
– Junior (13-15 rokov)
– Senior (16-19 rokov)

Hardvér: Ovládacia jednotka, motory a senzory ktoré sú použité pri stavaní robota musia byť zo setov LEGO® MINDSTORMS® (NXT or EV3). Farebný senzor HiTechnic je jediný prvok pochádzajúci od tretej strany, ktorý je možné použiť v tejto konfigurácií. Iba prvky označené značkou LEGO môžu byť použité vo výstavbe robota.

Softvér: Riadiaci softvér pre všetky vekové kategórie (Elementary, Junior, Senior) je otvorený akémukoľvek softvéru alebo firmvéru na báze ovládacích jednotiek NXT / EV3.

Maximálna veľkosť robota: 25cm x 25cm x 25cm.

Pravidlo prekvapenia: Pravidlo prekvapenia je vopred nepoznané pravidlo, ktoré bude oznámené na začiatku súťaže, za zámerom otestovania schopnosti tímom prispôsobiť svoj hardvér alebo program. (Poznámka: niektoré krajiny majú odlišné prístupy k pravidlu prekvapenia/neoznámenému pravidlu.)

Skladanie robota: Tímy prinesú svojich robotov úplne rozobratých. V prvej časti súťaže budú mať tímy 150 minút na poskladanie svojich robotov z voľných častí bez návodov alebo príručiek.

Tím: Tím pozostáva z 1 trénera a 2 alebo 3 členov tímu.

Tabuľka spôsobilosti WRO 2020 (TOE), kvalifikácie pre medzinárodne finále

Iba tímy, ktoré sa zúčastnili na národnej súťaži v jednej z členských krajín sú vhodné na kvalifikáciu do medzinárodného finále. Tabuľka spôsobilosti WRO (TOE) určuje koľko tímov smie národný organizátor WRO registrovať do medzinárodného finále.

 • Počet tímov, ktoré môže národný organizátor poslať do medzinárodného finále záleží od počtu tímov na národnej súťaži.
 • Každá súťažná kategória ma svoju vlastnú TOE (tabuľku). Pre kategóriu Regular máme 3 tabuľky pre 3 vekové skupiny.
 • Krajina musí mať minimum 3 tímy v súťažnej kategórií aby mohla registrovať tímy pre medzinárodné finále WRO pre danú kategóriu.
 • Tím sa môže zúčastniť iba jednej súťaže. Kategórie Regular, Kategórie Open, WRO Football alebo Pokročilej robotickej výzvy.
 • Účastník smie byť členom len jedného tímu.
 • Čísla v tabuľkách obsahujú maximálny počet pre vekovú kategóriu a samotnú kategóriu (Open / Regular) a nesmú sa previesť z jednej kategórie do druhej. Národný organizátori smú registrovať menej tímov ako je dovolené, ale nie viac.
 • Veková skupina pre WeDo nie je súčasťou medzinárodého finále a nepočíta sa do počtu tímov v TOE (tabuľke).

Pre kategóriu Regular, nájdete nižšie 3 tabuľky, jedna pre každú vekovú skupinu. Toto odzrkadľuje rast v daných vekových kategóriách.
Príklad:

 • 141 tímov v kategórií Regular Elementary v krajine –» maximálne 2 tímy danej kategórií postupuje do medzinárodného finále
 • 77 tímov v kategórií Regular Junior  v krajine –» maximálne 1 tím danej kategórií postupuje do medzinárodného finále
 • 222 tímov v kategórií Regular Senior  v krajine –» maximálne 3 tímy danej kategórií postupuje do medzinárodného finále

Kvalifikácie Regular kategórie ELEMENTARY / Junior/ SENIOR

Tímy na národnej úrovni

Počet postupujích tímov do finále

5-99

1

100-199

2

200+

3