O NÁS

World Robot Olympiad™

Talentum Cassoviensis

Univerzita Edutus Maďarsko

O spoločnosti World Robot Olympiad™

Svetová robotická olympiáda sa organizuje od roku 2004. V súlade so svojím poslaním sa zameriava na zapojenie mladých ľudí z celého sveta s cieľom rozvíjať ich tvorivosť, dizajnérske zručnosti a schopnosti riešiť problémy prostredníctvom vzdelávacích súťaží plných výziev a aktivít v oblasti stavania robotov.

Spoločnosť WRO® začala propagovať robotiku pre mladých ľudí na celom svete. Dúfa, že podporou učenia o robotike vie vyvolať záujem mladých ľudí o predmety STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) a inšpirovať inovátorov zajtrajška. WRO je vskutku globálna súťaž zameraná na vedu, techniku ​​a vzdelávanie spojená s robotickými súťažami. Pomocou kreativity, vynaliezavosti a metodického prístupu k problémom sa rozvíjajú zručnosti potrebné na riešenie akejkoľvek situácie.

Súťaž je určená pre mladých vo veku 8 až 25 rokov v 4 kategóriách (Regular, Open, Futbal, Pokročilá robotická výzva) a 6 vekových skupinách. Počas súťaže tímy stavajú svoje roboty z prvkov LEGO MINDSTORMS® a v závislosti od kategórie súťaže sú povolené aj iné kontrolné a stavebné materiály alebo programovacie jazyky.

Najzaujímavejšie je to, že každý rok sa rôzne výzvy zameriavajú na problémy reálneho sveta. Všetko, napríklad nájdenie trvalo udržateľných riešení pre zmenu klímy, ochrana biodiverzity, tvorba metód pre inteligentné poľnohospodárstvo alebo predchádzania plytvaniu potravinami, môže súvisieť so životom, ktorý tímy poznajú.

Turnaje WRO sa konajú vo viac ako 70 krajinách a do každej sezóny sa do súťaže zapájajú nové krajiny. Najlepšie tímy z národných kôl získajú pozvanie na medzinárodné finále majstrovstiev sveta, ktoré sa konajú stále v novembri v rôznych krajinách.

O Nadácia Talentum Cassoviensis

Ciele nadácie

Cieľom nadácie je všestranná podpora aktivít v oblasti vzdelávania a rozvoja kultúry. Okruh pôsobenia sa sústreďuje na nasledujúce činnosti:

  • vyhľadávanie, podpora a mentorovanie mladých talentov,
  • podpora vzniku kreatívnych študentských tímov, ktoré budú samostatne realizovať rôzne vzdelávacie a vedecké projekty,
  • podpora účasti žiakov, študentov, učiteľov a budúcich učiteľov na rôznych vzdelávacích kurzoch,
  • odmeňovanie a motivácia žiakov, študentov, učiteľov za účelom dosiahnutia takých osobných výkonov, ktoré majú veľký spoločenský význam

Medzinárodné partnerstvá a väzby

WRO2020-reg

Od roku 2019 Nadácia Talentum na základe partnerskej zmluvy s maďarskou univerzitou Edutus organizuje Majstrovstvá Slovenska v rámci medzinárodnej robotickej súťaže World Robot Olympiad.

Propagácia prírodných vied a informačných technológií

Noc výskumníkov

Nadané deti z dielne TeamTalentum sa pravidelne zúčastňujú na popularizačnom podujatí Noc výskumníkov v Košiciach.

Mobilis Interactive Exhibition Centre

Na pozvanie kreatívneho centra „Mobilis“ v Maďarskom Győri TeamTalentum už viackrát predstavili svoje inovatívne projekty s ktorými získali medzinárodné ocenenia v súťaži FLL a Robocup.

Robotika pre mládež

Vzdelávaniu v oblasti mládežníckej robotiky sa organizácia venuje od roku 2011, kedy bola založená kreatívna dielňa „Team Talentum“. Členovia tímu hravou formou spoznávajú svet robotiky už počas základnej školy a počas stredoškolského štúdia sa venujú informačným technológiám podľa ich vyprofilovaného záujmu.

Členovia tímu pod vedením mentorky Angeliky Hanesz dosiahli mimoriadne úspechy v domácich a medzinárodných súťažiach, predovšetkým vo First LEGO League, ktorá je určená pre deti od 9-16 rokov a RoboCup Junior mládež 16-20 rokov.

V súčasnosti v tíme Talentum už súťaží tretia generácia, starší členovia, postupne prechádzajú na súťaž RoboCup a po maturite pokračujú v štúdiu na popredných Európskych univerzitách (Imperial College London, Cambridge, Karlova Univerzita, Aalborg). Počas štúdia so svojimi rovesníkmi a ďalšími nadšencami IT zorganizovali medzinárodne certifikovaný Hackathon s názvom HackKosice v roku 2019 a 2020.

 

Ďalšie podrobnosti, história činnosti:

O Univerzita Edutus Maďarsko

Univerzita Edutus bola založená v roku 1992 v meste Tatabánya v Maďarsku. Je to univerzita zameraná na študentov, kde študenti a učitelia majú blízky a osobný vzťah. V roku 2018 sa Edutus stal univerzitou aplikovaných vied.

Edutus je neštátna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, ktorú spravuje Edutus Nonprofit Ltd. Univerzita uznaná maďarským akreditačným výborom robí všetko, čo je v jeho silách, a poskytuje svojim čerstvým absolventom vynikajúce šance na trhu práce. Neustále obnovujúcou sa ponukou špecializácií našich programov (napr. hradný cestovný ruch, špecialista SSC, obsahový marketing, inovatívne podniky, elektronický obchod, správa zariadení a laserové technológie) poskytujeme našim študentom znalosti a kompetencie, ktoré je možné priamo využiť v praxi. Zahájením duálnych študijných programov v roku 2017 ďalej posilňujeme vzdelávací prístup zameraný na prax, ktorý vždy charakterizoval univerzitu.

Edutus tiež kladie veľký dôraz na povzbudenie mladých ľudí, aby sa zaujímali o oblasti STEM, ako aj na podporu talentov. Vynikajúcim nástrojom na to je organizácia súťaží o programovanie robotov. Edutus je regionálnym organizátorom medzinárodnej súťaže First Lego League a od roku 2014 získal právo byť národným organizátorom Svetovej robotickej olympiády. V prvom roku sme začali iba s 11 tímami a vďaka ročne narastajúcemu záujmu do roku 2019 sme privítali 180 tímov do nášho národného finále.

Univerzita Edutus získala v roku 2019 právo usporiadať 16. medzinárodné finále WRO. Maďarsko bolo prvou európskou krajinou, ktorá usporiadala túto súťaž. V novembri 2019 privítalo viac ako 420 tímov a 12 000 návštevníkov z celého sveta.

Zoltán Szögi (generálny riaditeľ Edutus Nonprofit Ltd.) bol zvolený za člena poradnej rady Asociáciou WRO za úspešnú organizáciu medzinárodného finále a za jeho prácu na stredoeurópskom rozšírení, keďže cieľom Edutusu je rozšíriť súťaž WRO a predstaviť ju aj iným európskym krajinám. S podporou a skúsenosťami univerzity Edutus pracujeme na tom, aby sa toto úžasné stretnutie odteraz konalo v Lotyšsku, Litve, Poľsku, Českej republike, Slovinsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Gruzínsku, Srbsku, Chorvátsku a na Slovensku. Okrem toho v roku 2017 Univerzita Edutus dosiahla, že súťaž WRO® LEGO® Robot Competition v Maďarsku sa stala jednou z finančne podporovaných študijných súťaží. Bol to obrovský krok vpred a naším cieľom je dosiahnuť to isté aj v hore uvedených krajinách.

Kontakt

Angelika hanesz, zoltán Hanesz
National Organizers